Hidde Brouwers


artistiek leider / regisseur

Hidde Brouwers

Hidde Brouwers (1993, Oosterhout) is in 2014 afgestudeerd als docerend theatermaker. Naast het zuid land is hij als docent verbonden aan de Academie voor Theater (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg) en werkt hij als regisseur voor verschillende projecten op diverse plekken.

e-mail